30 maja 2024

Prawo podatkowe (cześć 1) Zadania
--:--:--

Zadanie 1 z 3

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w ramach swojej działalności gospodarczej sprzedaje usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usługi doradcze (tzw. sprzedaż mieszana). Spółka dokonuje miesięcznego rozliczania VAT. Faktury zakupu dokumentują czynności, dla których u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy.

Ustal wysokość kwoty podatku naliczonego jaka może zostać odliczona przez podatnika od dokonanych zakupów w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w trakcie roku oraz wartość poszczególnych korekt jakie musi dokonać po zamknięciu roku dla lat 2017-2021 przyjmując, że:

Rok

2017

2018

2019

2020

Struktura sprzedaży opodatkowanej [%]

70%

76%

66%

80%1. Zakupiono 15 stycznia 2018 roku oprogramowanie komputerowe „Indor” dedykowane dla pośredników ubezpieczeniowych za kwotę 5.000 zł (fakturę zakupu otrzymano 5 lutego 2018). Przyjęto je do użytkowania z dniem 16 stycznia 2018.

2. Dokonano WNT wyposażenia biura (wyposażenie służyć będzie obu rodzajom działalności za kwotę 10.000 zł (dostawa miała miejsce 10 kwietnia 2018, fakturę sprzedaży z dnia 15 kwietnia 2018 otrzymano 20 maja 2018, środki trwałe przyjęto do użytkowania dnia 20 kwietnia 2018).

3. Zakup materiałów reklamowych (ulotek, długopisów o wartości nieprzekraczającej 10 zł) w dniu 5 czerwca 2018 wykorzystywanych do promocji obu typów działalności za kwotę 2.000 zł netto (fakturę zakupu otrzymano 10 czerwca 2018).

4. Otrzymano w ciągu 2018 roku 4 faktury za zakup energii elektrycznej na kwotę 500 zł netto każda (faktury wystawiono w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu).

5. Zakupiono 30 grudnia 2018 samochód osobowy, wykorzystywany zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych podatnika (faktura zakupu otrzymano 30 grudnia 2018 r., samochód oddano do użytkowania w 15 stycznia 2019 r.) – wartość netto 50.000 zł.

6. Zakupiono 28 grudnia 2018 notebooka o wartości netto 3.000 zł. Fakturę otrzymano tego samego dnia. Sprzęt oddano do użytkowania 5 stycznia 2019 roku.
copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK