24 lutego 2024

Kalendarz

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco
Opinie
 • Weronika Holc:

  Zmiana formy przeglądania prezentacji na 5 z plusem! Szybko, sprawnie i kompleksowo. Polecam!

 • Anna Kulik :

  Polecam materiały na stronie zostanrewidentem.pl. Mnóstwo pytań i zadań.

 • Wojtek Pawlik:

  Z aplikacji korzystam w tramwaju, a ze strony w pracy. Przydatna strona do korzystania w pracy.

 • Damian Majchrzak :

  Polecam

 • Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska:

  "zachęcam Państwa do skorzystania z unikalnej oferty edukacyjnej."

Kariera

Tytuł biegłego rewidenta jest jednym z najbardziej cenionych certyfikatów zawodowych w branży księgowo-finansowej. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., certyfikat ten jako jedyny daje szerokie uprawnienia do wykonywania czynności rewizji finansowej, z czym wiąże się prestiż, perspektywa wysokich zarobków, ale także wielka odpowiedzialność.

Młodzi profesjonaliści ukierunkowani na rozwój kariery w finansach i rachunkowości moją do wyboru wiele certyfikatów i tytułów zawodowych, o które mogą się ubiegać. Przyznawane są przez różne instytucje, a ich uzyskanie dastarcza wyjątkowych i specyficznych uprawnień. Za najbardziej prestiżowe i umożliwiające dynamiczny rozwój uchodzą: tytuł biegłego rewidenta, przyznawany przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, oraz brytyjski ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Jednak, zgodnie z polskim prawem, tylko pierwszy z przytoczonych uprawnia do wydawania opinii o sprawozdaniach finansowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tytuł biegłego rewidenta uprawnia do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym badania sprawozdań finansowych. Choć biegły rewident w praktyce korzysta z pomocy asystentów (stąd kolejną kluczową umiejętnością jest praca w grupie i zarządzanie zespołem), to ostatecznie właśnie na biegłym rewidencie spoczywa cały ciężar odpowiedzialności za wydawane opinie czy raporty.

Sam tytuł biegłego rewidenta jest bardzo często kartą przetargową w momencie aplikowania na różne stanowiska. Posiadanie go jest interpretowane jako najwyższy stopień wtajemniczenia w arkana rachunkowości, bowiem praca biegłego rewidenta polega w dużej mierze na weryfikowaniu efektów pracy specjalistów w dziedzinie rachunkowości.

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego. Obiektywizm, uczciwość, przestrzeganie zasad etyki to jego fundamenty. Biegły rewident weryfikuje informacje, jakie emitują na swój temat same przedsiębiorstwa. Dzięki pracy biegłego rewidenta nie musimy zastanawiać się, czy informacje te są zgodne m.in. z obowiązującym prawem.

Zawód biegłego rewidenta ma na celu zwiększanie ochrony nad obrotem gospodarczym, a więc – wbrew pozorom – jego wyniki są najbardziej pożądane nie przez same podmioty, których sprawozdania finansowe są weryfikowane, a przez inwestorów (instytucjonalnych i indywidualnych), którzy lokując swoje środki są nimi żywotnie zainteresowani.

Opinia biegłego rewidenta z badanych sprawozdań finansowych uwiarygodnia obrót gospodarczy i stanowi niepodważalny element bezpieczeństwa i rozwoju biznesu, zwłaszcza w czasach kryzysu. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z unikalnej i wszechstronnej wiedzy biegłych rewidentów, a zarządy spółek otwierają się na partnerską współpracę z audytorami.

Tytuł biegłego rewident jest szczególnie ceniony wśród pracodawców rekrutujących personel średniego i wyższego szczebla finansowego każdego podmiotu gospodarczego, niezależnie od sektora, w jakim funkcjonuje, bowiem w ramach wykonywania zawodu biegły rewident zyskuje bardzo bogate doświadczenie.
Szeroka wiedza w zakresie rachunkowości jest szczególnie ceniona w ramach piastowania takich funkcji, jak:
• główny księgowy,
• kontroler finansowy,
• dyrektor finansowy,
• doradcy finansowi, inwestycyjni, podatkowi itd.

Tytuł potwierdza posiadanie wszechstronnej wiedzy o prawidłowościach funkcjonowania zarówno przedsiębiorstwa jako całości, jak i oddziaływaniu na siebie jego poszczególnych segmentów. Biegły rewident porusza się na styku m.in. prawa, ekonomii, księgowości, a nierzadko psychologii. Jest to trudny i wymagający zawód, a droga do zdobycia uprawnień wymaga ciężkiej pracy.

copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK