22 kwietnia 2024

Prawo Zadania
--:--:--

Zadanie 1 z 3

Firma Oknex sp. z o.o. zajmuje się produkcją okien. W związku z prowadzoną działalnością firma jest obowiązana do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska spółka złożyła marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystywane do ustalenia wysokości opłaty. Spółka terminowo wniosła opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego. Marszałek województwa poddał w wątpliwość zestawienie przedłożone przez firmę Oknex.

Pytania

1. W jaki sposób jest obliczana opłata za korzystanie ze środowiska, jeżeli dane dostarczone przez spółkę okazały się nieprawdziwe?
2. Czy jeżeli roczna wysokość opłaty wynosiłaby 450 zł, to czy firma jest obowiązana do jej uiszczania?
3. Jaka byłaby wysokość opłaty, gdyby okazało się, że spółka nie posiada wymaganego pozwolenia emisyjnego na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów?

copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK