20 czerwca 2024

Teoria i zasady rachunkowości Zadania
--:--:--

Zadanie 1 z 3

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji paneli podłogowych na koniec okresu prezentuje następujące salda kont:

Lp.

Nazwa konta

Saldo końcowe na 31.12.200X

1.

Maszyny i urządzenia produkcyjne

320.000

2.

Samochody osobowe

150.000

3.

Środki pieniężne w kasie

30.000

4.

Środki pieniężne w walucie obcej na rachunku bankowym

150.000

5.

Komputery

25.000

6.

Oprogramowanie komputerowe

15.000

7.

Budynek produkcyjny

500.000

8.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu

150.000

9.

Prawo majątkowe do znaku towarowego

70.000

10.

Płyty drewniane

140.000

11.

Płyty drewnopodobne

50.000

12.

Lakiery i inne substancje nabłyszczające

80.000

13.

Zapas paneli do sprzedaży

25.000

14.

Należności od odbiorców o terminie płatnosci 3 miesiące

55.000

15.

Należności od pracowników

5.000

16.

Zobowiązania wobec dostawców o terminie płatności 6 miesięcy

180.000

17.

Zobowiązania wobec ZUS

20.000

18.

Kredyt bankowy 5-letni

450.000

19.

Lokal biurowy przeznaczony na wynajem

120.000

20.

Rozliczenie podatku VAT (Sk. Ct)

43.000

21.

Rozliczenie zakupu materiałów (Sk. Dt)

30.000

22.

Kapitał zakładowy

500.000

23.

Kapitał zapasowy

250.000

24.

Akcje przeznaczone do sprzedaży

45.000

25.

Nierozliczony zysk z lat ubiegłych

150.000

26.

Weksle obce o terminie wykupu 40 dni

15.000

 

Polecenie:

Na podstawie przedstawionych informacji:

1. Sporządzić uproszczony bilans dla jednostki małej
2. Wskazać wartość wyniku finansowego
3. Wskazać wartość sumy bilansowej

copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK