15 maja 2021

Kalendarz

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco
Opinie
 • Anna Kulik :

  Polecam materiały na stronie zostanrewidentem.pl. Mnóstwo pytań i zadań.

 • Wojtek Pawlik:

  Z aplikacji korzystam w tramwaju, a ze strony w pracy. Przydatna strona do korzystania w pracy.

 • Damian Majchrzak :

  Polecam

 • Weronika Holc:

  Zmiana formy przeglądania prezentacji na 5 z plusem! Szybko, sprawnie i kompleksowo. Polecam!

 • Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska:

  "zachęcam Państwa do skorzystania z unikalnej oferty edukacyjnej."

Ślubowanie i wpis do rejestru BR

Ślubowanie

Procedurę wpisu do rejestru biegłych rewidentów rozpoczyna złożenie przez kandydata ślubowania. Ślubowanie odbiera prezes Polskiej Rady Biegłych Rewidentów lub upoważniony przez niego inny członek Polskiej Rady Biegłych Rewidentów.

Wpis do rejestru biegłych rewidentów

Kandydat ubiegający się o wpis do rejestru biegłych rewidentów zobowiązany jest do złożenia:
- wypełnionego i podpisanego wniosku o wpis do rejestru oraz wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego wraz z dyplomem (alternatywnie jego odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów wyższych uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne,
- zaświadczeniem o niekaralności oraz zdjęciem w postaci cyfrowej.


Za dzień złożenia powyższych dokumentów w wypadku przesłania pocztą liczy się data wpływu korespondencji do Biura PIBR. Dokumenty powyższe mogą być złożone zarówno przed, jak i po złożeniu ślubowania. KRBR podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Polska Rada Biegłych Rewidentów, na posiedzeniu, podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, która w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały dostarczana jest do Komisji Nadzoru Audytowego oraz do osoby, której dotyczy uchwała. Jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały, wpis uważa się za dokonany.

Po uprawomocnieniu się uchwały następuje przekazanie informacji do publikacji w publicznym rejestrze biegłych rewidentów (dostępnym na stronie internetowej www.pibr.org.pl), a biegłemu rewidentowi wystawiana jest legitymacja.

< Powrót

copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK