15 maja 2021

Kalendarz

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco
Opinie
 • Wojtek Pawlik:

  Z aplikacji korzystam w tramwaju, a ze strony w pracy. Przydatna strona do korzystania w pracy.

 • Damian Majchrzak :

  Polecam

 • Weronika Holc:

  Zmiana formy przeglądania prezentacji na 5 z plusem! Szybko, sprawnie i kompleksowo. Polecam!

 • Anna Kulik :

  Polecam materiały na stronie zostanrewidentem.pl. Mnóstwo pytań i zadań.

 • Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska:

  "zachęcam Państwa do skorzystania z unikalnej oferty edukacyjnej."

Aplikacja

Kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć co najmniej:
 • 2-letnią aplikację, jeśli odbył roczną praktykę lub został z niej zwolniony (w obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie Komisji Egzaminacyjnej),
 • 3-letnią aplikację, jeśli nie zaliczył praktyki.

Kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do pierwszego roku aplikacji po uprzednim odbyciu praktyki, zaliczeniu egzaminów pisemnych z sesji II i zdaniu co najmniej dwóch egzaminów pisemnych z sesji III. Do drugiego rok aplikacji można przystąpić po zdaniu wszystkich 10 egzaminów.

Aplikację odbywa się w firmach audytorskich, które:

 1. prowadzą badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych łącznie dla co najmniej 10 podmiotów lub
 2. zatrudniają lub współpracują z co najmniej 3 biegłymi rewidentami wykonującymi zawód biegłego rewidenta.

Aplikacja odbywa się na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu. W przypadkach uzasadnionych doświadczeniem zawodowym kandydata na biegłego rewidenta Komisja może wyrazić zgodę na odbywanie aplikacji na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Przed rozpoczęciem aplikacji kandydat na biegłego rewidenta uzyskuje zgodę firmy audytorskiej, wyrażoną pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej, na odbywanie w nim aplikacji. Aplikację odbywa się pod kierunkiem biegłego rewidenta wyznaczonego przez firmę audytorską. Pod kierunkiem jednego biegłego rewidenta nie może jednocześnie odbywać aplikacji więcej niż 5 kandydatów na biegłego rewidenta. W trakcie odbywania aplikacji kandydat na biegłego rewidenta dokumentuje na bieżąco przebieg aplikacji w dzienniku aplikacji. Dane o przebiegu aplikacji zawarte w dzienniku aplikacji są przynajmniej raz na kwartał kontrolowane i potwierdzane przez biegłego rewidenta, pod kierunkiem którego odbywa się aplikacja.

Wg przepisów rozporządzenia z 19 grudnia 2017 r. Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, w trakcie odbywania aplikacji kandydat na biegłego rewidenta powinien nabyć umiejętności wymagane do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznania ryzyka badania i opracowania strategii i planu badania;
2) wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
3) opracowywania akt badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania;
4) współpracy z przedstawicielami jednostek, których sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta;
5) przeprowadzania kompletnego badania rocznego sprawozdania finansowego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

Wykaz umiejętności zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Finansów nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Trzeba więc liczyć się z tym, że w zestawie pytań egzaminacyjnych znajdą się i inne ważne zagadnienia, jak np. zasady etyki zawodowej, czy system zapewnienia odpowiedniej jakości usług wykonywanych przez biegłych rewidentów.

Pytania są formułowane w taki sposób, aby skłaniały egzaminowanego do odpowiedzi ukierunkowanej na wykazanie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy i poprawnego wykonywania podstawowych zadań i czynności biegłego rewidenta.

<Powrót

copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK