29 maja 2023

Prawo podatkowe (cześć 2) Zadania
--:--:--

Zadanie 1 z 3

Współużytkownikami wieczystymi gruntu są spółka z o.o. oraz osoba fizyczna. Na gruncie stoją przyczepy kempingowe trwale związane z gruntem, które są wynajmowane w trakcie roku turystom. Są oni jednocześnie współwłaścicielami w częściach ułamkowych (każdy po ½) wyodrębnionego lokalu mieszkalnego niewykorzystywanego w działalności gospodarczej.

1) Kto i w jakiej części jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
2) Jaka byłaby różnica gdyby domki nie były trwale związane z gruntem?

copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK